boeken


Boek ALFA-bouw in opdracht van ZLTO, ism De Twee Snoeken; Bart Smit

ZLTO, Zuidelijke Land-en Tuinbouworganisatie • jaarverslag. Thema van dit jaarverslag is Kansen door Kennis. Door een klas schoolkinderen zijn kijkdozen gemaakt met het thema ‘wijsheid en kennis’. Zeven daarvan zijn van binnen en van buiten gefotografeerd (fotografie Studio Nabbe) en afgebeeld in het jaarverslag. In het omslag bevinden zich kijkgaten om in de kijkdozen te kunnen kijken.

 Chi Brand Energy • Books for the other 90 per cent, gebonden met Singersteek

Aartshertogenlaan • opdrachtgever: Platvorm 64 - Brabant Wonen
Een boek over de ontwikkelingsplannen voor het gebied rondom de Aartshertogenlaan in 's-Hertogenbosch.