Ik ben P.A.


P.A. = Professional Assistent. 'Ik ben P.A.' wil jongeren vaardigheden leren binnen de veilige omgeving van school (speciaal onderwijs) en instellingen. Vaardigheden die ook van pas komen bij de behandeling, arbeidstoeleiding en vervolgonderwijs. Sport P.A.’s zijn jongeren, die middels de cursus ‘Ontdek en ontwikkel je talent’ en het opdoen van praktijkervaring, in staat zijn om sportieve activiteiten te organiseren en te begeleiden. Jongeren worden weer in hun kracht gezet en aangespoord om hun talent te benutten.

• Logo IK BEN P.A. en toepassing op shirts