Revalidatie Sport en Bewegen


Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen (erkende interventie) richt zich op het structureel aanbieden van bewegen en sport aan revalidanten tijdens en na het revalidatieproces. In een vroeg stadium stimuleert het programma de revalidant om bewegen en sporten blijvend onderdeel te maken van het dagelijks leven. Een Sportloket vormt hierbij de verbindende schakel tussen de zorgsector en de sportwereld. Zo wordt een impuls gegeven aan een blijvende actieve leefstijl van de (ex)revalidant. 

ontwerp
Het logo is gebaseerd op de Supercompensatie-curve, een principe wat aan de basis ligt van revalidatietraining. Supercompensatie = beter worden door training. Een term voor een fenomeen dat het lichaam na een trainingsimpuls, altijd de neiging heeft om zich te herstellen boven het oorspronkelijk uitgangsniveau.

• Logo Revalidatie Sport Bewegen

• A3 bord RSB Sportloket

• Drieslag A5 folder RSB

• ‘Mijn beweegredenen’, gebonden A5 boekje

• Spreads ‘Mijn beweegredenen’, met illustraties van Robert Vulkers