'S-PORT


opdrachtgever: Gemeente 's-Hertogenbosch

’S-PORT is een initiatief van de Gemeente 's-Hertogenbosch. 'S-PORT wil iedereen in ’s-Hertogenbosch uitdagen om in beweging te komen.

ontwerp
In naam en logo staat de 'komma-s-streepje' uit de naam 's-Hertogenbosch. De komma heeft de vorm van de Moerasdraak.

Moerasdraak was de bijnaam van ‘s-Hertogenbosch tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De naam kreeg de stad omdat ze onneembaar werd geacht vanwege haar ligging bij een moeras. Maurits van Oranje had in 1601 en in 1603 gepoogd de stad in te nemen, maar door het moeras rondom de stad mislukte dit. Frederik Hendrik lukte het wel om bij het Beleg van 1629 de moerasdraak te overwinnen. 

• 'S-PORT logo en een eigen kleur en embleem voor Kids, Jongeren, Volwassenen en Corporate

• Banner sportveld en Sportgids voor 50 plussers

• A0 affiche campagne voortgezet onderwijs

• A3 affiches campagne voortgezet onderwijs