Voorland advocatuur mediation


Voorland advocatuur mediation is het kantoor van Mark van der Schoor. Als advocaat en als mediator is Mark actief in het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht.
Voorland is het middelnederlandse woord voor Schoor, aangeslibd land, en het heeft de connotatie van vooruit kijken, toekomstgericht zijn. 

ontwerp
In het logo van Voorland staat 'voor' letterlijk voor 'land'. De onderzijde van het woord 'land' vormt een horizon en doordat dit deel minder hoog is ontstaat perspectief. Vanwege een voorliefde van Mark van der Schoor voor de Amsterdamse School is er gekozen voor een 'geconstrueerde' doorvlochten typografie van hoekige maar tegelijk ronde letters.

• Logo Voorland advocatuur mediation

• Voorland visitekaartje voor- en (deel) achterzijde