Team 12


Team 12 is een ontwikkeltraject voor kwetsbare jongeren tussen de 18 en 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jongeren vormen samen Team 12 en werken binnen een voor jongeren aansprekende setting aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld een voetbalclub, een cultuurorganisatie of een groenvoorziening zijn, waarbij het leren van werknemersvaardigheden centraal staan. Jongeren krijgen hierbij passende ondersteuning en begeleiding vanuit deskundigen.

ontwerp
De vraag was om stoer een zwart-wit logo te ontwerpen. De verwantschap met het programma IK BEN P.A. diende tot uiting te komen, en beide logo’s moeten ook gezamenlijk gebruikt kunnen worden. De letters zijn opgebouwd uit de P.A. kruisjes en vervolgens weer samengevoegd tot een vorm. Elke letter bestaat uit twee delen, wat openheid geeft. Totaal bestaat het logo daarmee uit 12 delen.

• Logo Team 12 in combinatie met het ‘Ik ben P.A.’ Logo